pondělí 31. října 2005

Diferenciace křídélek vlivem posunu páky kormidla.

Co to diferenciace křidélek je a k čemu slouží?
Diferenciace křidélek znamená, že mechanickou nebo elektronickou úpravou náhonu křidélek docílíme rozdílné výchylky křidélek nahoru a dolů.
Diferenciace slouží především k odstranění nežádoucího chování modelu a to především u modelů s nesouměrným (prohnutým) profilem křídla a modelů s tenkým profilem křídla.
Důvody proč diferenciaci křidélek používat jsou dva:
  • změnou výchylky křidélka vzroste u nesouměrného profilu aerodynamický odpor rozdílně na každé straně křídla a jedna polovina křídla je tímto aerodynamickým odporem bržděna více než druhá. Model po vychýlení křidélek nejdříve mírně vybočí na stranu, kde je křidélko vychýleno dolů a se teprve potom se začne otáčet kolem podélné své osy.
  • křidélko, které je vychýleno dolů má vysoký úhel náběhu a dojde k dočasnému odtržení proudnic. Model před otáčením kolem osy prosedne.
Jak nastavit mechanicky poměry pák tak, aby došlo k žádoucím diferenciaci výchylek je nastíněno na přiložených náčrtcích.
V obou uvedených případech se předpokládá pohyb táhla 15 mm dopředu a dozadu. Jedná se o zjednodušený nákres, který vyžaduje určitou dávku představivosti. ;-) Výsledek ale i v této zjednodušené podobě ukazuje, proč k dojde k různé výchylce křidélka nahoru a dolů při posunutí páky křidélka před jeho osu otáčení.
  1. Náčrtek poměrů na kormidle v případě, že je náhon v ose otáčení - pokud je náhon křidélka uchycen v ose otáčení křidélka (bod1), tak jsou výchylky křidélka na obě strany stejné, tzn. že při pohybu táhla o 15 mm budou v daném příkladu výchylky na obě strany cca 15 mm na odtokové hraně křidélka.
  2. Náčrtek poměrů na kormidle v případě, že je náhon před osou otáčení - pokud je náhon křidélka uchycen před osou otáčení křidélka (bod2 - úmyslně zvýrazněna vzdálenost od osy otáčení křidélka), tak je výchylka na odtokové hraně křidélka nahoru větší (cca 21,5 mm) než dolů (cca 9 mm).
Přesnější náčrtek o co jde:

Uvedená vlastnost může mít jak nedobrý tak i dobrý vliv na letové vlastnosti modelu.
  • Nedobrý v případě, že byla aplikována neúmyslně z neznalosti a pak se člověk diví proč to nefunguje, jak má a chová se za letu tak nějak podivně.
  • Dobrý vliv například v případě, kdy obě křidélka poháníme najednou jedním servem. Z každé strany páky serva je náhon na jedno křidélko. Pak záměrným posunutím páky křidélka poněkud dopředu před osu otáčení, vytvoří žádoucí větší diferenciaci s většími výchylkami křidélek nahoru.
Další informace k diferenciaci (co to diferenciace je a jak ji správně nastavit) naleznete na stránce Zajímavé příspěvky z modelářských diskuzí, kde hledejte text diferenciace.
Další velice zajímavý článek na téma poměry výchylek u serv a kormidel naleznete na adrese http://www.w3mh.co.uk/articles/html/csm1_2.htm. Je sice původně směřován pro piloty helikoptér, ale tam uvedené schémata platí obecně. Doporučuji přečíst a nebo při neznalosti angličtiny alespoň prohlédnout grafická schémata.
Další zajímavý článek je How To Set-Up a Racing Glider. Popisuje seřízení diferenciace u větroňů. Je sice taky v angličtině, ale případné chvíle spolupráce se slovníkem stojí za to.

Žádné komentáře: